Výstavba tramvajového tunelu na VMO Žabovřeská I v Brně

01/2021–05/2025

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Brno
Projektant:
PK OSSENDORF s.r.o.
Dodavatel:
Eurovia CS, a.s., Hochtief CZ a.s. a Subterra a.s.

Další etapu výstavbu Velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně představuje rozšíření přibližně kilometrového úseku komunikace podél Svratky. Čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace bude zčásti vedena v galerii. Na projektu se podílíme výstavbou půlkilometrového tramvajového tunelu pod svahem Wilsonova lesa, jehož severní i jižní portál se nacházejí v bývalých lomech. Ražená část dvoukolejného tunelu má délku 355 metrů, v komplikovaných geologických podmínkách byla hornina rozpojována mechanicky a v některých úsecích s využitím trhacích prací. Ostění je převážně z nevyztuženého betonu. Součástí stavby je také 50 metrová úniková štola ústící do galerie.

Další etapu výstavbu Velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně představuje rozšíření přibližně kilometrového úseku komunikace podél Svratky. Čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace bude zčásti vedena v galerii. Na projektu se podílíme výstavbou půlkilometrového tramvajového tunelu pod svahem Wilsonova lesa, jehož severní i jižní portál se nacházejí v bývalých lomech. Ražená část dvoukolejného tunelu má délku 355 metrů, v komplikovaných geologických podmínkách byla hornina rozpojována mechanicky a v některých úsecích s využitím trhacích prací. Ostění je převážně z nevyztuženého betonu. Součástí stavby je také 50 metrová úniková štola ústící do galerie.