Výstavba tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská

07/2022–10/2023

Investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s.

Pražská tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská přináší prodloužení trasy z Evropské ulice, kde se nyní nachází smyčka, až na sídliště Na Dědině. Projekt výrazně zlepší veřejnou dopravu v rychle se rozvíjející rezidenční oblasti. Úsek v délce 2,3 kilometru obsahuje pět párů zastávek. Většina trasy je vedena ulicí Vlastina, jejíž rozšířený profil částečně doplní také zelený pás a stromořadí, kratší úsek kolejí je společný s vozovkou. Součástí projektu, jež vyžaduje i rozsáhlé zemní práce, je rovněž 150metrová přeložka vodovodního řadu a dalších inženýrských sítí nebo výstavba měnírny pro tramvaje i trolejbusy.

Pražská tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská přináší prodloužení trasy z Evropské ulice, kde se nyní nachází smyčka, až na sídliště Na Dědině. Projekt výrazně zlepší veřejnou dopravu v rychle se rozvíjející rezidenční oblasti. Úsek v délce 2,3 kilometru obsahuje pět párů zastávek. Většina trasy je vedena ulicí Vlastina, jejíž rozšířený profil částečně doplní také zelený pás a stromořadí, kratší úsek kolejí je společný s vozovkou. Součástí projektu, jež vyžaduje i rozsáhlé zemní práce, je rovněž 150metrová přeložka vodovodního řadu a dalších inženýrských sítí nebo výstavba měnírny pro tramvaje i trolejbusy.