Udržitelnost

Stejně jako na kvalitním provedení staveb a využívání moderních technologií si zakládáme i na udržitelném a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Jsme držitelem řady certifikátů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Dlouhodobě podporujeme sociální, kulturní a sportovní projekty.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí s uplatnění šetrného přístupu patří k našim prioritám. Máme dokumentované postupy v oblasti environmentálního managementu, které zahrnují školení všech zaměstnanců s důrazem na jejich osobní odpovědnost. Chování k životnímu prostředí nám není lhostejné ani u našich smluvních partnerů.

Řízení kvality

K oprávněným požadavkům zákazníka přistupujeme odpovědně, plníme je ve smluveném termínu i ceně a ve špičkové kvalitě. Zajišťujeme odborné vzdělávání a výcvik zaměstnanců a vedeme je k odpovědnosti za vykonanou práci. Dodržování veškerých zákonů, norem a dalších předpisů vyžadujeme rovněž od svých dodavatelů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soustavně a aktivně sledujeme rizika spojená s realizací náročných stavebních projektů a ohrožení zdraví svých zaměstnanců co možná nejvíce snižujeme. Vedle dodržovaní všech bezpečnostních norem klademe důraz na prevenci a odpovídající školení.

Bezpečnost informací

Zvyšujeme povědomí svých zaměstnanců o nezbytném zabezpečení informací sdílených s obchodními partnery a vyžadujeme postupy zabraňující zcizení či zneužití nehmotných hodnot.

Compliance

Dodržování zákonnosti a boj proti korupci jsou pro nás prioritou. Za tímto účelem disponujeme certifikovanými manažerskými systémy, které upravují problematiku compliance a problematiku boje proti korupci.