Registrace a publikování osobních a obchodních údajů na internetových stránkách (e-mailové adresy, jména, adresy) je dobrovolné.

Používání údajů (jako adresy, telefonní a faxové spojení, e-mailové adresy) třetími osobami pro zasílání nevyžádaných informací je zakázáno.

V případě porušení si společnost Subterra a.s. vyhrazuje právo podniknout proti zasilatelům tzv. spamu právní kroky.