Kontakty

Centrála
Divize
Organizační složky

S u b t e r r a a.s.

Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň

tel: +420 266 017 201
fax: +420 244 462 690
IDS: jxtcg8w
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
č. ú.: 4001-0816021103/0300, Československá obchodní banka a.s.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg. B/1383

Úsek generálního ředitele

Ing. Ondřej Fuchs – generální ředitel
sekretariát
+420 244 062 670
mrohlikova@subterra.cz

Odbor kanceláře generálního ředitele, tiskový mluvčí
JUDr. Vladislav Beneš
+420 244 062 626
vbenes@subterra.cz

Odbor vnitřního auditu
Ing. Josef Bača
+420 244 063 010
jbaca@subterra.cz

Odbor právní
Mgr. Marek Hladík
+420 244 062 231
mhladik@subterra.cz

Odbor strategie a organizace řízení
Ing. Jana Komárková
+420 244 062 613
jkomarkova@subterra.cz

Bezpečnostní ředitel
Ing. Josef Paulíček
+420 244 462 298
jpaulicek@subterra.cz

Úsek obchodního ředitele

Ing. Jiří Tesař – obchodní ředitel
sekretariát
+420 244 062 607
jtesar@subterra.cz

Odbor řízení zakázek
Ing. Daniela Filipová – zástupce ředitele
+420 244 062 248
dfilipova@subterra.cz

Odbor obchodní politiky
Ing. Jiří Nový
+420 244 062 641
jnovy@subterra.cz

Oddělení marketingu
Ing. Roman Brukner
+420 244 062 619
rbrukner@subterra.cz

Oddělení kalkulací
Ing. Marek Neumann
+420 244 063 026
mneumann@subterra.cz

Úsek výrobně-technického ředitele

Ing. Jaroslav Čižinský – výrobně-technický ředitel
sekretariát
+420 244 062 897
jcizinsky@subterra.cz

Technický odbor
Ing. Jan Frantl
+420 244 063 129
jfrantl@subterra.cz

Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany
Ing. Robert Szlachta
+420 244 062 253
rszlachta@subterra.cz

Oddělení řízení kvality a životního prostředí
Ing. Luděk Melzer
+420 244 062 252
lmelzer@subterra.cz

Provoz správa majetku
Ing. Pavel Kalíšek
+420 244 463 073
pkalisek@subterra.cz

Úsek ekonomického ředitele

Ing. Pavel Zykán – ekonomický ředitel
sekretariát
+420 244 062 740
pzykan@subterra.cz

Odbor ekonomického řízení
Ing. Martin Plíva
+420 244 062 651
mpliva@subterra.cz

Odbor financování
Ing. Svatava Kleinová
+420 244 062 732
skleinova@subterra.cz

Odbor informačních a komunikačních technologií
Lukáš Špaček
+420 244 062 205
lspacek@subterra.cz

Odbor účtáren
Ing. Ladislav Novák
+420 244 062 628
lnovak@subterra.cz

Oddělení provozní účtárny
Gabriela Kašparová
+420 244 062 475
gkasparova@subterra.cz

Oddělení mzdové účtárny
Miroslava Táborská
+420 244 062 566
mtaborska@subterra.cz

Úsek personálního ředitele

Mgr. Karel Vašta – personální ředitel
+420 244 062 701
kvasta@subterra.cz

Oddělení rozvoje lidských zdrojů
Ing. Jiří Novotný
+420 244 062 657
novotny@subterra.cz

Oddělení pracovně právních vztahů
Lenka Mrkvičková
+420 244 062 658
lmrkvickova@subterra.cz

Úsek ředitele pro zahraniční podnikání

Ing. Miroslav Zobaník – ředitel pro zahraniční podnikání
+420 244 063 045
mzobanik@subterra.cz 

Divize 1

Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň

Ing. David Cyroň – ředitel divize 1
+420 244 063 121
dcyron@subterra.cz

Ing. Ladislav Šabach – obchodní náměstek
lsabach@subterra.cz

Ing. Pavel Kacíř – výrobní náměstek
+420 244 062 907
pkacir@subterra.cz

Ing. Vít Pastrňák – technický náměstek
+420 244 062 953
vpastrnak@subterra.cz

Divize 2

Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň

Ing. Petr Kajer – ředitel divize 2
+420 244 062 909
pkajer@subterra.cz

Ing. Jan Povejšil – obchodní náměstek
+420 244 063 060
jpovejsil@subterra.cz

Ing. Tomáš Hadáček – výrobní náměstek
+420 244 062 909
thadacek@subterra.cz

Ing. Petr Novák – ekonomický náměstek
+420 244 062 905
pnovak@subterra.cz

Divize 3

Ostrovec 233
P.O.Box 28
666 01 Tišnov

Ing. Miroslav Kadlec, MBA, LL.M. – ředitel divize 3
sekretariát
+420 244 062 725
mkadlec@subterra.cz

Ing. Josef Lorenc, MBA – obchodní náměstek
+420 244 063 019
jlorenc@subterra.cz

Ing. Tomáš Macháček – výrobní náměstek
+420 244 062 908
tmachacek@subterra.cz

Ing. Petr Mikulášek, MBA, LL.M. – technický náměstek
+420 244 062 916
pmikulasek@subterra.cz

Ing. Adam Kotlán – ekonomický náměstek
+420 244 063 147
akotlan@subterra.cz

Divize 4

U Trati 1056/40
100 00 Praha 10

Ing. Jiří Lev – ředitel divize 4
+420 244 062 986
jlev@subterra.cz

Jiří Havel – obchodní náměstek
+420 244 062 709
jhavel@subterra.cz

Ing. Jakub Mazal – výrobní náměstek
+420 244 062 760
jmazal@subterra.cz

Vít Strejček – technický náměstek
+420 244 062 708
vstrejcek@subterra.cz

Ing. Ondřej Richter – ekonomický náměstek
+420 244 063 178
orichter@subterra.cz

VEDOUCÍ PROVOZŮ

 

Michal Virt – vedoucí provozu silnoproudých a slaboproudých instalací a technologických celků
+420 244 062 714
mvirt@subterra.cz

Václav Rataj – vedoucí provozu tepelné techniky a zdravotně-technických instalací
+420 244 062 715
vrataj@subterra.cz

Ing. David Svoboda – vedoucí provozu vzduchotechniky a zařízení odvodu kouře a tepla
+420 244 062 754
dsvoboda@subterra.cz

Martin Vlk – vedoucí provozu inženýrských sítí
+420 244 062 717
mvlk@subterra.cz

Ing. David Lehovec – vedoucí provozu stabilních hasicích zařízení
+420 244 063 080
dlehovec@subterra.cz

Divize 5

Zelený pruh 1091/111
140 00 Praha 4 – Krč

Ing. Miroslav Filip – ředitel divize 5
mfilip@subterra.cz

Ing. Jaromír Heřt – výrobní náměstek
+420 266 018 550
jhert@subterra.cz

Ing. Martin Smrčka – ekonomický náměstek
+420 222 268 934
msmrcka@subterra.cz

Organizační složka Slovensko

Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika
Košická 49
821 08 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
IČ: 36354678

Ing. Martin Plíva – vedoucí organizační složky
+421 258 257 252
+420 244 062 948
mpliva@subterra.cz

Ing. Dušana Zuggová – ekonom
+420 244 062 997
dzuggova@subterra.cz

Organizační složka Maďarsko

Subterra a.s. – Magyarországi Fióktelep
Rómer Flóris u. 5.
9024 Győr
Magyarország
IČ: 0817000019

Ing. Gergely Bölcskei – vedoucí organizační složky
+3670 606 3059
gbolcskei@subterra.cz

Organizační složka Německo

Subterra a.s. – Zweigniederlassung Deutschland
Erfurter Straße 31
D-85386 Eching
Bundesrepublik Deutschland

Ing. Robert Dostál – vedoucí organizační složky
+420 602 226 121
robert.dostal@metrostav.cz

Organizační složka Švédsko

SBT Sweden filial
Modern Ekonomi Sverige AB, Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg
Sverige
Org. nr: 516409–2289

Miroslav Novák – vedoucí organizační složky
+46 70 551 20 96
mnovak@sbtsweden.se