Výstavba kolektoru Hlávkův most v Praze

09/2016–12/2018

Investor:
Hlavní město Praha
Projektant:
INGUTIS, spol. s r. o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.

Nová sdružená podzemní trasa je určena pro přeložení inženýrských sítí vedoucích dosud tělesem Hlávkova mostu, který bude následně rekonstruován. Kolektor II. kategorie o délce 418 metrů prochází pod vltavským dnem mezi Těšnovem a Holešovicemi přes ostrov Štvanice, propojuje trasy RNLS a SPHM. Stavba zahrnuje ražené úseky včetně dvou technických komor a také čtyři hloubené šachty a odbočnou větev. Náročná ražba ve třech různých horninových prostředích probíhala převážně za využití trhacích prací. Definitivní ostění kolektoru s průřezem širokým přibližně 3 metry a vysokým 4,5 metru tvoří vodostavební beton. Projekt zahrnoval rovněž technologické vybavení včetně šplhavého výtahu.

Stavba získala Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2019.

Nová sdružená podzemní trasa je určena pro přeložení inženýrských sítí vedoucích dosud tělesem Hlávkova mostu, který bude následně rekonstruován. Kolektor II. kategorie o délce 418 metrů prochází pod vltavským dnem mezi Těšnovem a Holešovicemi přes ostrov Štvanice, propojuje trasy RNLS a SPHM. Stavba zahrnuje ražené úseky včetně dvou technických komor a také čtyři hloubené šachty a odbočnou větev. Náročná ražba ve třech různých horninových prostředích probíhala převážně za využití trhacích prací. Definitivní ostění kolektoru s průřezem širokým přibližně 3 metry a vysokým 4,5 metru tvoří vodostavební beton. Projekt zahrnoval rovněž technologické vybavení včetně šplhavého výtahu.

Stavba získala Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2019.