Výstavba průzkumné geologické štoly tunelu Radlice v Praze

04/2014–03/2018

Investor:
Hlavní město Praha
Projektant:
SATRA, spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s.

Výstavbě Radlické radiály, která bude důležitou komunikací z pohledu lokality i celé metropole, předchází komplexní inženýrsko-geologický průzkum. Přibližně polovina 5,5kilometrové trasy spojující Pražský a Městský silniční okruh povede pod zemí. V budoucím profilu severního tubusu tunelu Radlice jsme vyrazili průzkumnou štolu v délce 850 metrů, v druhé etapě projektu jsme navázali 180metrovou odbočkou do jižního tubusu. Štola začíná hloubenou těžní šachtou na Zlíchově a prochází geologicky komplikovanou oblastí přírodní památky Ctirad, kde se vyskytují krasové jevy. Na ražbu NRTM byla nasazena speciální strojní sestava pro malé profil. Projekt zahrnoval také správu a údržbu díla.

Výstavbě Radlické radiály, která bude důležitou komunikací z pohledu lokality i celé metropole, předchází komplexní inženýrsko-geologický průzkum. Přibližně polovina 5,5kilometrové trasy spojující Pražský a Městský silniční okruh povede pod zemí. V budoucím profilu severního tubusu tunelu Radlice jsme vyrazili průzkumnou štolu v délce 850 metrů, v druhé etapě projektu jsme navázali 180metrovou odbočkou do jižního tubusu. Štola začíná hloubenou těžní šachtou na Zlíchově a prochází geologicky komplikovanou oblastí přírodní památky Ctirad, kde se vyskytují krasové jevy. Na ražbu NRTM byla nasazena speciální strojní sestava pro malé profil. Projekt zahrnoval také správu a údržbu díla.