Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm v Německu

04/2014–02/2018

Investor:
DB-Netz AG
Projektant:
DB ProjektBau GmbH
Dodavatel:
Subterra a.s.

V německé spolkové zemi Porýní-Falc jsme přestavěli historický dvoukolejný tunel na jednokolejný, který doplňuje nově vybudovaný paralelní tubus Neuer Kaiser-Wilhelm Tunnel. Stavba o délce 4,2 kilometru, která se nachází na trati spojující města Cochem a Edinger-Eller, pochází z roku 1879. První fáze rekonstrukce spočívala především v profilaci kamenné obezdívky, jejím zajištění stříkaným betonem a cementovou injektáží a prohloubení dna tunelu. Následně bylo v blocích realizováno definitivního ostění z vodostavebního betonu. Projekt, jejž provázely změny realizační dokumentace, zahrnoval rovněž ražbu osmi propojek mezi oběma tunely. I po rekonstrukci zůstaly zachovány historické kamenné portály.

V německé spolkové zemi Porýní-Falc jsme přestavěli historický dvoukolejný tunel na jednokolejný, který doplňuje nově vybudovaný paralelní tubus Neuer Kaiser-Wilhelm Tunnel. Stavba o délce 4,2 kilometru, která se nachází na trati spojující města Cochem a Edinger-Eller, pochází z roku 1879. První fáze rekonstrukce spočívala především v profilaci kamenné obezdívky, jejím zajištění stříkaným betonem a cementovou injektáží a prohloubení dna tunelu. Následně bylo v blocích realizováno definitivního ostění z vodostavebního betonu. Projekt, jejž provázely změny realizační dokumentace, zahrnoval rovněž ražbu osmi propojek mezi oběma tunely. I po rekonstrukci zůstaly zachovány historické kamenné portály.