Výstavba dálničního tunelu Spitzenberg v Německu

02/2017–03/2023

Investor:
DEGES Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs – und – bau GmbH
Projektant:
ILF Beratende Ingenieure GmbH
Dodavatel:
BeMo Tunnelling GmbH a Subterra a.s.

Výstavba části dálnice A44 ve spolkové zemi Hesensko na trase Eisenach–Kassel zahrnuje i dvoutubusový tunel v délce téměř 600 metrů. Ražby NRTM ze severního portálu ve velice nestabilním horninovém prostředí v prvních sto metrech probíhaly strojním rozpojováním horniny pod ochranou mikropilotových deštníků, dále byly nasazeny trhací práce. Spolu se dvěma dvoupruhovými tubusy byly vyraženy také dvě desetimetrové propojky. Projekt zahrnuje i vystrojení tunelu včetně uzemnění, odvodnění, kabelových šachet a tras, vozovky a chodníků. Jeden ze stavebních objektů představovala stabilizace 50 metrů vysokého odřezu svahu Lerchenberg u severního portálu s využitím trojrozměrného síťového systému.

Výstavba části dálnice A44 ve spolkové zemi Hesensko na trase Eisenach–Kassel zahrnuje i dvoutubusový tunel v délce téměř 600 metrů. Ražby NRTM ze severního portálu ve velice nestabilním horninovém prostředí v prvních sto metrech probíhaly strojním rozpojováním horniny pod ochranou mikropilotových deštníků, dále byly nasazeny trhací práce. Spolu se dvěma dvoupruhovými tubusy byly vyraženy také dvě desetimetrové propojky. Projekt zahrnuje i vystrojení tunelu včetně uzemnění, odvodnění, kabelových šachet a tras, vozovky a chodníků. Jeden ze stavebních objektů představovala stabilizace 50 metrů vysokého odřezu svahu Lerchenberg u severního portálu s využitím trojrozměrného síťového systému.