Výstavba dálničního tunelu Herrschaftsbuck v Německu

04/2017–04/2020

Investor:
Regierungspräsidium Freiburg Referat
Projektant:
Müller + Hereth Ingenieurbüro für Tunne – und Felsbau GmbH
Dodavatel:
BeMo Tunnelling GmbH a Subterra a.s.

Dálnice A98 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko vede z východu na západ nedaleko jižní hranice Německa, kterou tvoří Rýn. Na trase se nachází tunel o délce 480 metrů, jehož severní tubus je dvoupruhový a jižní třípruhový. Ražby NRTM byly zahájeny od východu, na západním portálu se kvůli výskytu erodovaných usazených hornin uplatnila ražba „pod želvou“. Téměř 19metrová propojka v polovině délky tunelu sloužila rovněž pro dopravu rubaniny, což urychlilo realizaci finálního ostění. Betonáž postupovala od východního portálu severního tubusu, po přestavění formy pokračovala jižním tubusem v opačném směru. Součástí projektu jsou zemní práce, zajištění portálů a vystrojení tunelu.

Dálnice A98 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko vede z východu na západ nedaleko jižní hranice Německa, kterou tvoří Rýn. Na trase se nachází tunel o délce 480 metrů, jehož severní tubus je dvoupruhový a jižní třípruhový. Ražby NRTM byly zahájeny od východu, na západním portálu se kvůli výskytu erodovaných usazených hornin uplatnila ražba „pod želvou“. Téměř 19metrová propojka v polovině délky tunelu sloužila rovněž pro dopravu rubaniny, což urychlilo realizaci finálního ostění. Betonáž postupovala od východního portálu severního tubusu, po přestavění formy pokračovala jižním tubusem v opačném směru. Součástí projektu jsou zemní práce, zajištění portálů a vystrojení tunelu.