Optimalizace železniční trati Beroun – Králův Dvůr

11/2016–06/2021

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Eurovia CS, a.s., OHL ŽS, a.s., GJW Praha, spol. s.r.o. a Subterra a.s.

Přestavba více než pětikilometrového úseku III. tranzitního železničního koridoru přináší zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, ale i celkovou rekonstrukci stanice Beroun. Projekt zahrnoval obnovu železničního spodku a svršku, přejezdů, mostů, podchodů a propustků a také úpravu nástupišť včetně zastřešení. Dále bylo modernizováno sdělovací a zabezpečovací zařízení, rekonstruováno trakční vedení a vylepšena elektronická ochrana technologických objektů. Cestující vedle bezbariérového přístupu k vlakům ocení také informační systém a osvětlení, místní obyvatelé pak zejména protihluková opatření. Na projektu, jehož realizace musela být koordinována se silným provozem, jsme se podíleli především rekonstrukcí kolejiště a výstavbou nástupišť.

Přestavba více než pětikilometrového úseku III. tranzitního železničního koridoru přináší zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, ale i celkovou rekonstrukci stanice Beroun. Projekt zahrnoval obnovu železničního spodku a svršku, přejezdů, mostů, podchodů a propustků a také úpravu nástupišť včetně zastřešení. Dále bylo modernizováno sdělovací a zabezpečovací zařízení, rekonstruováno trakční vedení a vylepšena elektronická ochrana technologických objektů. Cestující vedle bezbariérového přístupu k vlakům ocení také informační systém a osvětlení, místní obyvatelé pak zejména protihluková opatření. Na projektu, jehož realizace musela být koordinována se silným provozem, jsme se podíleli především rekonstrukcí kolejiště a výstavbou nástupišť.