Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř

02/2018–03/2021

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. a PRODEX spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a ELTRA, spol. s r.o.

Na rekonstrukci stanice Jaroměř, jedné z nejvýznamnějších železničních křižovatek na severovýchodě Čech, jsme se podíleli realizací stavební části. Projekt zahrnoval úpravy železničního spodku a svršku a vybudování ostrovních nástupišť včetně zastřešení, informačního systému a dalšího moderního vybavení zvyšujícího komfort cestujících. Bezbariérový přístup zajišťuje podchod spolu s výtahy. Rekonstruovali jsme také tři železniční přejezdy a jiné objekty. Součástí rekonstrukce bylo rovněž trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, osvětlení a další drážní instalace. Stavbu provázel rozsáhlý archeologický výzkum, nalezeny byly památky z doby bronzové a raného středověku.

Na rekonstrukci stanice Jaroměř, jedné z nejvýznamnějších železničních křižovatek na severovýchodě Čech, jsme se podíleli realizací stavební části. Projekt zahrnoval úpravy železničního spodku a svršku a vybudování ostrovních nástupišť včetně zastřešení, informačního systému a dalšího moderního vybavení zvyšujícího komfort cestujících. Bezbariérový přístup zajišťuje podchod spolu s výtahy. Rekonstruovali jsme také tři železniční přejezdy a jiné objekty. Součástí rekonstrukce bylo rovněž trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, osvětlení a další drážní instalace. Stavbu provázel rozsáhlý archeologický výzkum, nalezeny byly památky z doby bronzové a raného středověku.