Optimalizace železniční trati Český Těšín – Dětmarovice

08/2017–10/2020

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP Brno, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., Eurovia CS, a.s. a GJW Praha, spol. s.r.o.

Úpravy téměř 21kilometrového úseku ve Slezsku, jenž je součástí III. tranzitního železničního koridoru, zvyšují traťovou rychlost až na 160 km/h. Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, převážně v trase stávajícího drážního tělesa, a také obnovu přejezdů a nástupišť. Ve stanici Louky nad Olší byl vybudován podchod, v zastávce Chotěbuz a stanici Karviná byly pochody rekonstruovány. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Olši a výstavba protihlukových stěn. Optimalizace se týká také drážních technologií – trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelových přípojek, elektrického ohřevu výhybek a osvětlení.

Stavba získala tituly v soutěži Železniční stavba roku 2020 v kategorii Liniové stavby a v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020 v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

Úpravy téměř 21kilometrového úseku ve Slezsku, jenž je součástí III. tranzitního železničního koridoru, zvyšují traťovou rychlost až na 160 km/h. Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, převážně v trase stávajícího drážního tělesa, a také obnovu přejezdů a nástupišť. Ve stanici Louky nad Olší byl vybudován podchod, v zastávce Chotěbuz a stanici Karviná byly pochody rekonstruovány. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Olši a výstavba protihlukových stěn. Optimalizace se týká také drážních technologií – trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelových přípojek, elektrického ohřevu výhybek a osvětlení.

Stavba získala tituly v soutěži Železniční stavba roku 2020 v kategorii Liniové stavby a v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020 v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.