Optimalizace železniční trati Český Těšín – Dětmarovice

08/2017–04/2020

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
Sdružení Český Těšín – Dětmarovic – MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP Brno, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Společnost ČET-DĚT – Subterra a.s., OHL ŽS a.s., EUROVIA CS a.s. a GJW Praha spol. s.r.o.

Úpravy téměř 21kilometrového úseku ve Slezsku, jenž je součástí III. tranzitního železničního koridoru, zvyšují traťovou rychlost až na 160 km/h. Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, převážně v trase stávajícího drážního tělesa, a také obnovu přejezdů a nástupišť. Ve stanici Louky nad Olší byl vybudován podchod, v zastávce Chotěbuz a stanici Karviná byly pochody rekonstruovány. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Olši a výstavba protihlukových stěn. Optimalizace se týká také drážních technologií – trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelových přípojek, elektrického ohřevu výhybek a osvětlení.

Úpravy téměř 21kilometrového úseku ve Slezsku, jenž je součástí III. tranzitního železničního koridoru, zvyšují traťovou rychlost až na 160 km/h. Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, převážně v trase stávajícího drážního tělesa, a také obnovu přejezdů a nástupišť. Ve stanici Louky nad Olší byl vybudován podchod, v zastávce Chotěbuz a stanici Karviná byly pochody rekonstruovány. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Olši a výstavba protihlukových stěn. Optimalizace se týká také drážních technologií – trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelových přípojek, elektrického ohřevu výhybek a osvětlení.