Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov–Olomouc

08/2019–06/2023

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s., OHLA ŽS, a.s., Eurovia CS, a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Modernizace téměř 30kilometrové regionální trati pod naším vedením umožnila zvýšení rychlosti až na 160 km/h, kterou se dosud vyznačovaly pouze tranzitní železniční koridory. Stavba navazující na další úseky přinesla rychlejší, plynulejší a bezpečnější dopravu. Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku a výstavby trakčního vedení zahrnoval projekt rekonstrukci přejezdů, mostů, propustků a dalších objektů. Stanice a zastávky dostaly nová nástupiště, osvětlení a informační systém, obnoveny byly i některé nádražní budovy. Součástí moderního technologického vybavení je i evropský zabezpečovací systém ETCS.

Modernizace téměř 30kilometrové regionální trati pod naším vedením umožnila zvýšení rychlosti až na 160 km/h, kterou se dosud vyznačovaly pouze tranzitní železniční koridory. Stavba navazující na další úseky přinesla rychlejší, plynulejší a bezpečnější dopravu. Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku a výstavby trakčního vedení zahrnoval projekt rekonstrukci přejezdů, mostů, propustků a dalších objektů. Stanice a zastávky dostaly nová nástupiště, osvětlení a informační systém, obnoveny byly i některé nádražní budovy. Součástí moderního technologického vybavení je i evropský zabezpečovací systém ETCS.