Subterra vloni dosáhla rekordního obratu sedm miliard

6. 5. 2020

Stavební společnost Subterra, která si loni připomněla 55 let své existence, zaznamenala v roce 2019 historicky nejlepší hospodářské výsledky. Celkový obrat české mateřské společnosti Subterra a dceřiných společnosti ve Švédsku a Maďarsku činil 7,14 miliardy Kč. Zisk před zdaněním včetně přijatých dividend dosáhl 167 milionů Kč.

„Daří se nám na podzemních a dopravních stavbách v zahraničí, například ve Švédsku, v jehož hlavním městě brzy začneme budovat čtyřkilometrový úsek metra. Mnohem raději bychom se však podíleli na výstavbě tuzemské infrastruktury a zlepšování životního prostředí v České republice. Svými zkušenostmi i loňským rekordním obratem se řadíme ke špičce českého stavebního trhu, což chceme potvrzovat i nadále,“ řekl generální ředitel společnosti Subterra Ondřej Fuchs.

Přes úspěchy dceřiných společností SBT Sverige ve Švédsku a Subterra – Raab v Maďarsku stále tvoří 60 % obratu, 4,33 miliardy Kč, výkony mateřské společnosti Subterra, která vedle Česka dnes působí rovněž na Slovensku a v Německu. Celkový obrat ve výši 7,14 miliardy Kč v roce 2019 představoval oproti předchozímu roku nárůst o 3 %, zisk před zdaněním včetně přijatých dividend se z 131,5 mil. Kč v roce 2018 zvýšil na 167,1 mil. Kč, což znamená zlepšení o 27 %. Celkově má Subterra 750 zaměstnanců.

Na podzim roku 2019 si společnost připomněla výročí 55 let od svého vzniku, který se pojí s výstavbou štolového přivaděče Želivka dodnes zásobujícího Prahu pitnou vodou. Subterra, která stála u zrodu a rozvoje českého podzemního stavitelství, je v současnosti multioborovou stavební společností a patří i k našim největším dodavatelům železničních staveb. Mezi nejvýznamnější projekty její historie se řadí přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, kolektorové systémy v Praze a Brně a dvě desítky tunelů pro železnice, silnice i metro. Oceňovanými stavbami z posledních let jsou například kolektor Hlávkův most v Praze, železniční trať Rokycany–Plzeň, rezidence Corso Pod Lipami v Řevnicích či pražská zimní hala Škoda Icerink.

 

Kontaktní údaje

JUDr. Vladislav Beneš – tiskový mluvčí
vbenes@subterra.cz