Lídrem výstavby nové knihovny v Praze na Petřinách byla Subterra

31. 10. 2023

Ve středu 1. listopadu 2023 bude slavnostně otevřena nová pobočka Městské knihovny v Praze na Petřinách. Čtyřpatrová budova je po několika desetiletích první knihovnou v metropoli, která byla ke svému účelu přímo navržena a nevznikla adaptací jiného objektu či prostor. Rok a půl trvající stavbu, oficiálně zahájenou v červnu 2022, vedla Subterra ve spolupráci se společností Chládek & Tintěra Pardubice.

Nová knihovna v sousedství Gymnázia Nad alejí, kterou navrhl architektonický ateliér monom, nahradila nevyhovující jednopodlažní budovu pocházející z padesátých let, tzv. školičku. Městská knihovna v Praze má své pobočky většinou v objektech občanské vybavenosti a stavby jako je nová knihovna na Petřinách – navržené, projektované a postavené pro přímo účely knihovny – jsou spíše výjimkou.

Budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím nabízí nejen prostory pro samotnou knihovnu, ale také pro vzdělávací a kulturní akce. Čtenářská část se nachází v prvním a druhém nadzemním podlaží, která propojuje centrální točité schodiště. Dvě nejvyšší patra potom obsahují zázemí pro knihovníky včetně kanceláří, expedice a dílen. V suterénu se nachází multifunkční sál pro šedesát diváků s výsuvným pódiem. Několik různě velkých kluboven bude sloužit výuce, tvůrčím dílnám či setkáváním spolků. Podstatnou součást knihovny tvoří rovněž zahrada s terasou pro čtení i relaxaci.

Stavbaři začali na nové budově pracovat v březnu 2022, v závěru stejného roku byla dokončena hrubá stavba s nosnou konstrukcí z monolitického železobetonu. Přestože velikost staveniště byla značně omezená, probíhala realizace bez větších problémů, a i díky dobré spolupráci s investorem a projektanty se objekt včetně dodatečných změn podařilo dokončit ve výborné kvalitě.

„Těší nás, že nedlouho po základní škole Panská pole v Přezleticích se otevírá naše další stavba určená pro vzdělávání a kulturu. Věříme, že tato krásná budova bude čtenářům i zaměstnancům dobře sloužit a stane se nejen knihovnou, ale i kulturním centrem pro místní komunitu a širokou veřejnost,“ uvedl v souvislosti s otevřením knihovny ředitel divize 2 Subterra Petr Kajer.

Česká multioborová stavební společnost Subterra, součást koncernu Skupina Metrostav, má téměř šedesátiletou historii a vedle České republiky působí také v zahraničí. Realizuje především podzemní, pozemní a dopravní stavby včetně metra a technická zařízení budov.