Zajištění stability a bezpečnosti hráze VD Janov

09/2011–06/2013

Investor:
Povodí Ohře, státní podnik
Projektant:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s. a Zakládání staveb, a.s.

Vodní nádrž Janov, dostavěná v roce 1914, se nachází v Hamerském údolí nedaleko Litvínova. Sto let po dokončení zděné hráze, která je chráněnou technickou památkou, jsme se podíleli na její opravě, zejména odstranění průsaků zvyšujících riziko havárie. Sanace vodního díla byla provedena dotěsněním horninového masivu injekční clonou realizovanou z nové injekční štoly, která se nachází ve střední části hráze, a navazuje na štolu v části pravé dokončenou v roce 2010. Celková délka injekční štoly o profilu širokém 1,8 metru a vysokém 2,5 metru činí 80 metrů. Injekční clona dosahuje hloubky až 36 metrů. Součástí díla je rovněž 3,6metrová drenážní štola stejného profilu a monitoring pro technickobezpečnostní dohled.

Vodní nádrž Janov, dostavěná v roce 1914, se nachází v Hamerském údolí nedaleko Litvínova. Sto let po dokončení zděné hráze, která je chráněnou technickou památkou, jsme se podíleli na její opravě, zejména odstranění průsaků zvyšujících riziko havárie. Sanace vodního díla byla provedena dotěsněním horninového masivu injekční clonou realizovanou z nové injekční štoly, která se nachází ve střední části hráze, a navazuje na štolu v části pravé dokončenou v roce 2010. Celková délka injekční štoly o profilu širokém 1,8 metru a vysokém 2,5 metru činí 80 metrů. Injekční clona dosahuje hloubky až 36 metrů. Součástí díla je rovněž 3,6metrová drenážní štola stejného profilu a monitoring pro technickobezpečnostní dohled.