Výstavba svazkové základní školy v Přezleticích

07/202104/2023

Investor:
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí
Projektant:
IQ Projects.cz s.r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s.

Soubor slouží jako svazková základní škola pro obce Přezletice, Podolanka a Jenštejn. Dvě výukové budovy doplňuje jídelna. Nosnou konstrukcí jsou stěny a sloupy z monolitického železobetonu, který se pohledově uplatňuje také v interiéru. Fasádu tvoří provětrávaný plášť z plechových kazet. Školní budovy jsou v pasivním standardu, k vytápění slouží tepelná čerpadla a část energie vyrábějí fotovoltaické panely. Kontrolu vnitřního prostředí a ovládání žaluzií zajišťuje automatický systém. Součástí projektu jsou i venkovní plochy pro sport a volnočasové či společenské akce. Stavbu jsme vedli a podíleli se rovněž na dodávce technických zařízení.

Stavba získala Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023.

Soubor slouží jako svazková základní škola pro obce Přezletice, Podolanka a Jenštejn. Dvě výukové budovy doplňuje jídelna. Nosnou konstrukcí jsou stěny a sloupy z monolitického železobetonu, který se pohledově uplatňuje také v interiéru. Fasádu tvoří provětrávaný plášť z plechových kazet. Školní budovy jsou v pasivním standardu, k vytápění slouží tepelná čerpadla a část energie vyrábějí fotovoltaické panely. Kontrolu vnitřního prostředí a ovládání žaluzií zajišťuje automatický systém. Součástí projektu jsou i venkovní plochy pro sport a volnočasové či společenské akce. Stavbu jsme vedli a podíleli se rovněž na dodávce technických zařízení.

Stavba získala Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023.