Výstavba státního okresního archivu Louny

02/2020–02/2022

Investor:
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Projektant:
SATER - PROJEKT, s.r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.

Budova Státního okresního archivu Louny nahrazuje nevyhovující prostory v historickém centru města. Kromě depozitáře s kapacitou přibližně dvacet běžných kilometrů archiválií obsahuje nový objekt také restaurátorské pracoviště, badatelský sál a administrativní část. Budova se železobetonovou nosnou konstrukcí sestává z několika jedno- až třípodlažních hmot, depozitář je zčásti zapuštěn do terénu. Fasádní obklad tvoří prefabrikované betonové panely, některé ploché střechy jsou zelené. Archiv vytápěný tepelným čerpadlem napojeným na zemní vrty má rozsáhlé technické vybavení včetně aerosolového hasicího zařízení. Součástí dodávky jsou také posuvné regály.

Budova Státního okresního archivu Louny nahrazuje nevyhovující prostory v historickém centru města. Kromě depozitáře s kapacitou přibližně dvacet běžných kilometrů archiválií obsahuje nový objekt také restaurátorské pracoviště, badatelský sál a administrativní část. Budova se železobetonovou nosnou konstrukcí sestává z několika jedno- až třípodlažních hmot, depozitář je zčásti zapuštěn do terénu. Fasádní obklad tvoří prefabrikované betonové panely, některé ploché střechy jsou zelené. Archiv vytápěný tepelným čerpadlem napojeným na zemní vrty má rozsáhlé technické vybavení včetně aerosolového hasicího zařízení. Součástí dodávky jsou také posuvné regály.