Výstavba silničního tunelu Kramer v Německu

12/2019–09/2023

Investor:
Staatliches Bauamt Weilheim
Projektant:
ILF Beratende Ingenieure GmbH
Dodavatel:
BeMo Tunnelling GmbH a Subterra a.s.

Budovaný úsek silnice B23 vytvoří severozápadní obchvat alpského střediska Garmisch-Partenkirchen ve spolkové zemi Bavorsko, které se nachází nedaleko hranice s Rakouskem. Součástí trasy bude jednotubusový tunel Kramer, pod stejnojmenným vrcholem pohoří Wetterstein, s délkou 3 609 metrů. K rozpojování horniny jsou využívány převážně trhací práce, nejsložitější část ražeb představuje přibližně 400metrový úsek na severní straně tunelu procházející svahovým sesuvným pásmem. Součástí projektu je doražba průzkumné štoly rovnoběžné s tunelem, jež bude po vybudování třinácti propojek sloužit jako úniková cesta, vyhloubení větrací šachty a také vybavení tunelu včetně vozovky a chodníků.

Budovaný úsek silnice B23 vytvoří severozápadní obchvat alpského střediska Garmisch-Partenkirchen ve spolkové zemi Bavorsko, které se nachází nedaleko hranice s Rakouskem. Součástí trasy bude jednotubusový tunel Kramer, pod stejnojmenným vrcholem pohoří Wetterstein, s délkou 3 609 metrů. K rozpojování horniny jsou využívány převážně trhací práce, nejsložitější část ražeb představuje přibližně 400metrový úsek na severní straně tunelu procházející svahovým sesuvným pásmem. Součástí projektu je doražba průzkumné štoly rovnoběžné s tunelem, jež bude po vybudování třinácti propojek sloužit jako úniková cesta, vyhloubení větrací šachty a také vybavení tunelu včetně vozovky a chodníků.