Výstavba administrativních budov Mechanica v Praze

10/2016–11/2017

Investor:
Mechanica, s.r.o.
Projektant:
Obermeyer Helika, a.s.
Dodavatel:
Společnost Subterra a.s. a HTK, a.s.

Soubor budov v jinonickém areálu bývalé letecké továrny Walter tvoří tři objekty, které propojuje podzemní parkoviště. Budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 jsou novostavby, budova Walter vznikla konverzí původní, památkově chráněné průmyslové budovy pocházející z meziválečného období. V budovách Mechanica 1 a 2 jsou kanceláře doplněné obchodním parterem, v objektu Walter sídlí zdravotnická zařízení. Podíleli jsme se na mechanických částech technického vybavení – topení, chlazení, vzduchotechnice, zdravotně technických instalacích a stabilním hasicím zařízení. Díky moderním technologiím budovy nejen nabízejí uživatelský komfort, ale také splňují parametry certifikace LEED Gold.

Soubor budov v jinonickém areálu bývalé letecké továrny Walter tvoří tři objekty, které propojuje podzemní parkoviště. Budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 jsou novostavby, budova Walter vznikla konverzí původní, památkově chráněné průmyslové budovy pocházející z meziválečného období. V budovách Mechanica 1 a 2 jsou kanceláře doplněné obchodním parterem, v objektu Walter sídlí zdravotnická zařízení. Podíleli jsme se na mechanických částech technického vybavení – topení, chlazení, vzduchotechnice, zdravotně technických instalacích a stabilním hasicím zařízení. Díky moderním technologiím budovy nejen nabízejí uživatelský komfort, ale také splňují parametry certifikace LEED Gold.