Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná Ruda

07/2014–10/2016

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel:
Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy – Subterra a.s., OHL ŽS, a.s a AŽD Praha s.r.o.

Bezmála 50kilometrová regionální šumavská trať, která vedle místních slouží zejména turistům, dostala modernější podobu. Projekt zahrnoval úpravu železničního svršku a spodku, kabelizace a mnoha drážních objektů. Ve všech stanicích s výjimkou Klatov bylo instalováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení a byl zaveden moderní přenosový systém ovládající veškeré technologie – celá trať je řízena z dispečerského stanoviště ve stanici Železná Ruda-Alžbětín. Stanice a zastávky nabízejí osvětlená nástupiště a informační systém, ke zvýšení bezpečnosti přispívají kamery. Stavební práce byly velice náročné, jelikož trať vede horským terénem a její většina se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Stavba získala Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2016.

Bezmála 50kilometrová regionální šumavská trať, která vedle místních slouží zejména turistům, dostala modernější podobu. Projekt zahrnoval úpravu železničního svršku a spodku, kabelizace a mnoha drážních objektů. Ve všech stanicích s výjimkou Klatov bylo instalováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení a byl zaveden moderní přenosový systém ovládající veškeré technologie – celá trať je řízena z dispečerského stanoviště ve stanici Železná Ruda-Alžbětín. Stanice a zastávky nabízejí osvětlená nástupiště a informační systém, ke zvýšení bezpečnosti přispívají kamery. Stavební práce byly velice náročné, jelikož trať vede horským terénem a její většina se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Stavba získala Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2016.