Rekonstrukce železniční stanice Székesfehérvár v Maďarsku

05/2014–12/2016

Investor:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Projektant:
Konsorcium SDD – Pannon Doprastav Kft., Subterra a.s. a Dömper Kft.
Dodavatel:
Pannon Doprastav Kft., Subterra a.s. a Dömper Kft.

Kompletní přestavba železničního uzlu, který patří mezi nejvýznamnější v Maďarsku, znamenala zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h a modernější prostředí pro cestující. Práce zahrnovaly nové konstrukční vrstvy železničního spodku, odvodnění, rekonstrukci trakčního vedení, zabezpečovací zařízení a úpravy dalších objektů. Ochranu okolní obytné zóny zajišťují protihlukové stěny. Vedle tří ostrovních nástupišť s podchodem byl vybudován rovněž nadchod spojující železniční nádraží s autobusovým. K projektu patří i částečná rekonstrukce výpravní budovy, jež figuruje na seznamu kulturních památek. Jelikož byla trať ve II. světové válce bombardována, stavbu proto provázely rozsáhlé pyrotechnické kontroly.

Kompletní přestavba železničního uzlu, který patří mezi nejvýznamnější v Maďarsku, znamenala zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h a modernější prostředí pro cestující. Práce zahrnovaly nové konstrukční vrstvy železničního spodku, odvodnění, rekonstrukci trakčního vedení, zabezpečovací zařízení a úpravy dalších objektů. Ochranu okolní obytné zóny zajišťují protihlukové stěny. Vedle tří ostrovních nástupišť s podchodem byl vybudován rovněž nadchod spojující železniční nádraží s autobusovým. K projektu patří i částečná rekonstrukce výpravní budovy, jež figuruje na seznamu kulturních památek. Jelikož byla trať ve II. světové válce bombardována, stavbu proto provázely rozsáhlé pyrotechnické kontroly.