Rekonstrukce neutralizační a dekontaminační stanice NDS-6 ve Stráži pod Ralskem

05/2017–10/2018

Investor:
Společnost DIAMO NDS6
Projektant:
Královopolská RIA, a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s.

V oblasti bývalých uranových dolů ve Stráži pod Ralskem je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které třemi různými způsoby zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků. Sloučeniny uranu jsou zachycovány na iontoměničích, oddělovány pomocí tepelného zahušťování roztoků a následné krystalizace kamence nebo přepracovávány a ukládány v podobě nerozpustných kalů. Čerpání zbytkových technologických roztoků je řízeno matematickými modely, které vyhodnocují výsledky geologického monitoringu. Roztoky s nejnižší koncentrací zpracovávají neutralizační a dekontaminační stanice včetně NDS-6, na jejíž stavbě jsme se podíleli dodávkou provozních souborů sedimentace a filtrace.

V oblasti bývalých uranových dolů ve Stráži pod Ralskem je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které třemi různými způsoby zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků. Sloučeniny uranu jsou zachycovány na iontoměničích, oddělovány pomocí tepelného zahušťování roztoků a následné krystalizace kamence nebo přepracovávány a ukládány v podobě nerozpustných kalů. Čerpání zbytkových technologických roztoků je řízeno matematickými modely, které vyhodnocují výsledky geologického monitoringu. Roztoky s nejnižší koncentrací zpracovávají neutralizační a dekontaminační stanice včetně NDS-6, na jejíž stavbě jsme se podíleli dodávkou provozních souborů sedimentace a filtrace.