Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

07/2014–11/2015

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel:
OHL ŽS, a.s., Subterra a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Modernizace osmikilometrového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, součásti železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem, umožnila zvýšit rychlost vlaků až na 140 km/hm a přinesla úspory při provozu a údržbě. Stavba zahrnovala rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně odvodnění, obnovu trakčního vedení, opravu mostů a propustků a modernizaci zabezpečovacího zařízení a dalších drážních technologií. V celém úseku byla obnovena kabelová trasa, vybudovány či opraveny byly také trafostanice. V zastávce Laštovičky byla rekonstruována nástupiště i cesty a další zpevněné plochy, moderní podobu dostal rovněž mobiliář, orientační systém, osvětlení a rozhlas.

Modernizace osmikilometrového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, součásti železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem, umožnila zvýšit rychlost vlaků až na 140 km/hm a přinesla úspory při provozu a údržbě. Stavba zahrnovala rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně odvodnění, obnovu trakčního vedení, opravu mostů a propustků a modernizaci zabezpečovacího zařízení a dalších drážních technologií. V celém úseku byla obnovena kabelová trasa, vybudovány či opraveny byly také trafostanice. V zastávce Laštovičky byla rekonstruována nástupiště i cesty a další zpevněné plochy, moderní podobu dostal rovněž mobiliář, orientační systém, osvětlení a rozhlas.