Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim

04/2015–10/2016

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
SUDOP Brno, spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a OHL ŽS, a.s.

Téměř devítikilometrový úsek Brno-Královo Pole – Kuřim se nachází na regionální železniční trati z Brna do Kutné Hory, práce na koleji č. 2 završily jeho modernizaci sestávající z několika projektů. Díky úpravám mají koleje vyšší únosnost, mezistaniční rychlost se zvýšila až na 120 km/h. Železniční spodek a svršek byl rekonstruován v celé délce trati a také v některých úsecích koleje č. 1, součástí stavby byla i oprava mostů a propustků, nové trakční vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení. Modernější podobu dostaly rovněž brněnské zastávky Česká a Řečkovice, komfort pro cestující zvyšují bezbariérová nástupiště, osvětlení, informační systém a další nové vybavení.

Téměř devítikilometrový úsek Brno-Královo Pole – Kuřim se nachází na regionální železniční trati z Brna do Kutné Hory, práce na koleji č. 2 završily jeho modernizaci sestávající z několika projektů. Díky úpravám mají koleje vyšší únosnost, mezistaniční rychlost se zvýšila až na 120 km/h. Železniční spodek a svršek byl rekonstruován v celé délce trati a také v některých úsecích koleje č. 1, součástí stavby byla i oprava mostů a propustků, nové trakční vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení. Modernější podobu dostaly rovněž brněnské zastávky Česká a Řečkovice, komfort pro cestující zvyšují bezbariérová nástupiště, osvětlení, informační systém a další nové vybavení.