Rekonstrukce Klementina v Praze

11/2012–03/2017

Investor:
Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s. a UNISTAV a.s.

Obnova Národní kulturní památky Klementinum, jednoho z nejrozsáhlejších barokních souborů v Evropě, je dlouhodobým projektem děleným do tří etap. Předmětem druhé z nich byla rekonstrukce tří objektů v nejstarším, západním křídle areálu včetně Křižovnické chodby nebo kaple sv. Jana Nepomuckého. Po celou dobu provázel stavbu rozsáhlý archeologický průzkum, při němž byly objeveny více než tisíc let staré fragmenty. Na demolici nevyhovujících novodobých konstrukcí navazovala stabilizace kleneb, montáž rozvodů a výtahu a rovněž úprava všech prvků a povrchů. Na obnově nástěnných maleb, štuků, soch a dalších součástí výzdoby fasád i interiérů pracovaly týmy restaurátorů pod dohledem památkářů.

Obnova Národní kulturní památky Klementinum, jednoho z nejrozsáhlejších barokních souborů v Evropě, je dlouhodobým projektem děleným do tří etap. Předmětem druhé z nich byla rekonstrukce tří objektů v nejstarším, západním křídle areálu včetně Křižovnické chodby nebo kaple sv. Jana Nepomuckého. Po celou dobu provázel stavbu rozsáhlý archeologický průzkum, při němž byly objeveny více než tisíc let staré fragmenty. Na demolici nevyhovujících novodobých konstrukcí navazovala stabilizace kleneb, montáž rozvodů a výtahu a rovněž úprava všech prvků a povrchů. Na obnově nástěnných maleb, štuků, soch a dalších součástí výzdoby fasád i interiérů pracovaly týmy restaurátorů pod dohledem památkářů.