Přístavba základní školy v Dobřichovicích

11/2012–07/2014

Investor:
Město Dobřichovice
Projektant:
AED Project, a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s.

Novou školní budovou v centru Dobřichovic poblíž Berounky, již navrhl ateliér Šafer Hájek architekti, jsme navázali na původní objekt. Neobvyklá, ustupující forma stavby se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím vychází ze složité prostorové situace, bloky učeben a kabinetů jsou soustředěny kolem velkorysého, přirozeně osvětleného schodišťového prostoru. Členitou budovu, jejímuž exteriéru i interiéru dominuje obklad ze svislých cedrových latí, sjednocuje přesahující plochá střecha. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet kombinovaný se stěnami a ocelovými sloupy. Součástí projektu je rovněž veřejné prostranství – pěší zóna s vodní kaskádou, která je napojena na předprostor dobřichovického zámku.

Stavba získala titul v soutěži Stavba roku 2015.

Novou školní budovou v centru Dobřichovic poblíž Berounky, již navrhl ateliér Šafer Hájek architekti, jsme navázali na původní objekt. Neobvyklá, ustupující forma stavby se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím vychází ze složité prostorové situace, bloky učeben a kabinetů jsou soustředěny kolem velkorysého, přirozeně osvětleného schodišťového prostoru. Členitou budovu, jejímuž exteriéru i interiéru dominuje obklad ze svislých cedrových latí, sjednocuje přesahující plochá střecha. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet kombinovaný se stěnami a ocelovými sloupy. Součástí projektu je rovněž veřejné prostranství – pěší zóna s vodní kaskádou, která je napojena na předprostor dobřichovického zámku.

Stavba získala titul v soutěži Stavba roku 2015.