Modernizace železniční trati Púchov – Považská Teplá na Slovensku

07/2016–05/2022

Investor:
Železnice Slovenskej republiky
Projektant:
REMING Consult a.s.
Dodavatel:
Doprastav a.s., Subterra a.s., TSS GRADE, a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Modernizace trati Púchov – Považská Teplá je největší investicí v historii samostatných slovenských železnic. Vedle rekonstrukce kolejí včetně trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovací vedení spočívá projekt zejména v přeložení trasy vedoucí hornatou krajinou. Napřímení přibližně 16 kilometrového úseku v údolí Váhu umožní výstavba tunelů, mostů a dalších objektů. Na přemostění Nosického kanálu navazuje tunel Diel o délce 1 082 metrů, poté trať překoná vodní nádrž Nosice po 600metrovém mostě z předpjatého železobetonu a zanořuje se do vrchu Stavná. Jednotubusový dvoukolejný tunel Milochov, jehož výstavbu v komplikovaném geologickém prostředí provádíme, měří 1 861 metrů a jeho součástí je také úniková štola.

Stavba získala titul v soutěži Stavba roka 2022 a také Cenu Ministerstva dopravy SR. Stavba získala titul Dopravní stavba realizovaná v zahraničí roku 2022 v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace.

Modernizace trati Púchov – Považská Teplá je největší investicí v historii samostatných slovenských železnic. Vedle rekonstrukce kolejí včetně trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovací vedení spočívá projekt zejména v přeložení trasy vedoucí hornatou krajinou. Napřímení přibližně 16 kilometrového úseku v údolí Váhu umožní výstavba tunelů, mostů a dalších objektů. Na přemostění Nosického kanálu navazuje tunel Diel o délce 1 082 metrů, poté trať překoná vodní nádrž Nosice po 600metrovém mostě z předpjatého železobetonu a zanořuje se do vrchu Stavná. Jednotubusový dvoukolejný tunel Milochov, jehož výstavbu v komplikovaném geologickém prostředí provádíme, měří 1 861 metrů a jeho součástí je také úniková štola.

Stavba získala titul v soutěži Stavba roka 2022 a také Cenu Ministerstva dopravy SR. Stavba získala titul Dopravní stavba realizovaná v zahraničí roku 2022 v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace.