Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

09/2019–07/2021

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
SUDOP Brno, spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zlepšení technické úrovně jednokolejné regionální trati, jež se připojuje na hlavní trasu Brno–Břeclav, přináší zvýšení rychlosti až na 90 km/h. S elektrizací celého téměř sedmikilometrového úseku je spojena instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a dalších technologií. Podílíme se na obnově železničního spodku a svršku včetně přeložek některých oblouků i dalších objektů, například přejezdů, propustků, opěrných zdí či odvodnění. Do projektu patří rovněž úprava obou koncových stanic a jejich výpravních budov. Rekonstrukce nádraží v Šakvicích zahrnuje nové uspořádání kolejiště, vybudování ostrovního nástupiště a podchodu. Dvě nástupiště jsou realizována také ve stanici Hustopeče u Brna.

Stavba získala tituly v soutěži Železniční stavba roku 2021 v kategorii Liniové stavby.

Zlepšení technické úrovně jednokolejné regionální trati, jež se připojuje na hlavní trasu Brno–Břeclav, přináší zvýšení rychlosti až na 90 km/h. S elektrizací celého téměř sedmikilometrového úseku je spojena instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a dalších technologií. Podílíme se na obnově železničního spodku a svršku včetně přeložek některých oblouků i dalších objektů, například přejezdů, propustků, opěrných zdí či odvodnění. Do projektu patří rovněž úprava obou koncových stanic a jejich výpravních budov. Rekonstrukce nádraží v Šakvicích zahrnuje nové uspořádání kolejiště, vybudování ostrovního nástupiště a podchodu. Dvě nástupiště jsou realizována také ve stanici Hustopeče u Brna.

Stavba získala tituly v soutěži Železniční stavba roku 2021 v kategorii Liniové stavby.