Dostavba areálu základní školy ve Zdicích

07/2018–06/2020

Investor:
Město Zdice
Projektant:
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a Auböck s.r.o.

Novostavba školy v Žižkově ulici, na jejíž realizaci jsme se podíleli, doplňuje starší budovu – objekty propojuje bezbariérový krček v prvním patře. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, její forma se zalomeným jihovýchodním průčelím odpovídá tvaru trojúhelníkového, mírně svažitého pozemku. Škola obsahuje dvacet učeben, kromě jedenácti kmenových rovněž jazykové a speciální včetně cvičné kuchyně a dílny. Šatny a technické zázemí se nacházejí v suterénu, sborovna, kabinety a administrativní prostory ve vyšších podlažích. Hlavní společenský prostor představuje dvorana s ochozem. Konstrukce spodní stavby a skelet včetně stropů a schodišť jsou z monolitického železobetonu, obvodový plášť z keramického zdiva.

Novostavba školy v Žižkově ulici, na jejíž realizaci jsme se podíleli, doplňuje starší budovu – objekty propojuje bezbariérový krček v prvním patře. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, její forma se zalomeným jihovýchodním průčelím odpovídá tvaru trojúhelníkového, mírně svažitého pozemku. Škola obsahuje dvacet učeben, kromě jedenácti kmenových rovněž jazykové a speciální včetně cvičné kuchyně a dílny. Šatny a technické zázemí se nacházejí v suterénu, sborovna, kabinety a administrativní prostory ve vyšších podlažích. Hlavní společenský prostor představuje dvorana s ochozem. Konstrukce spodní stavby a skelet včetně stropů a schodišť jsou z monolitického železobetonu, obvodový plášť z keramického zdiva.