Profil společnosti

Subterra a.s. je multioborová stavební společnost, která je součástí koncernu Skupina Metrostav. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání firmy do čtyř výrobních divizí. Subterra  realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí. V současnosti má Subterra organizační složky v Maďarsku, Srbsku, Německu, Chorvatsku, Švédsku a na Slovensku.

Historie společnosti sahá až do roku 1964, kdy Subterra zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního stavitelství. Za půlstoletí své existence realizovala sama nebo ve spolupráci s dalšími subjekty dlouhou řadu významných staveb napříč mnoha stavebními obory. Mezi nejznámějším patří např. přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, kolektory v Praze, Brně a Ostravě, tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov a další dopravní a infrastrukturální stavby v Praze, jako jsou např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční tunely Nového Spojení. Subterra se rovněž podílí na výstavbě pražského metra. Mimo hlavní město jsou to pak především modernizace a rekonstrukce jednotlivých úseků železničních koridorů často spojené s rekonstrukcemi či výstavbou nových tunelů.

Soustavnou pozornost věnuje Subterra zdokonalování používaných a zavádění nových technologií. Stejná pozornost je věnována i certifikovaným systémům řízení QMS, EMS, EMAS, SMS, ISMS a SA8000, které jsou každoročně prověřovány.

Svojí historií, stabilitou a svými výsledky potvrzuje Subterra svoji příslušnost k nejvýznamnějším stavebním firmám na českém trhu. Osvědčuje své schopnosti provádět i ty nejnáročnější stavby doma i v zahraničí a být tak spolehlivým partnerem pro veřejné i soukromé investory.