Menu
 
Zpravodaj
 
Zpravodaj Subterra, prosinec 2014
Zpravodaj Subterra, prosinec 2014
Aktuality
 
29.1.2015
Kolektivní smlouva stvrzena podpisy
Ve čtvrtek 29. ledna 2015 byla v sídle společnosti Subterra podepsána Kolektivní smlouva pro rok 2015. Dohodnuté podmínky stvrdili svými podpisy generální ředitel společnosti Subterra Ondřej Fuchs a zástupce odborových organizací, předseda ZOOS...
13.1.2015
Na Balabence vzniká Centrální drážní dispečink

Počet výpravčích a dalších zaměstnanců pečujících o provoz na české železnici v příštích letech klesne. Správa železniční dopravní cesty chce řídit provoz na tuzemských tratích centrálně ze dvou míst: Prahy a Přerova. Na pražské Balabence v této...

Naše stavby
Metro, linka A - výstavba stanice Veleslavín

Metro, linka A - výstavba stanice Veleslavín

Jedná se o prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická od stanice Motol. Na této trase jsou budovány čtyři nové stanice. Subterra a.s. dodává „na klíč“ trojlodní...
Optimalizace trati Plzeň–Stříbro

Optimalizace trati Plzeň–Stříbro

Tato stavba je jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati z Prahy přes Plzeň do Chebu a na státní hranici se...

Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218

Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218

Hlavním předmětem projektu je rekonstrukce a obnova budovy sklárny a její stavební úpravy tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro činnost Centra sklářského umění huť...
Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Předmětem stavebních prací byla výstavba protipovodňové stěny a přeložek inženýrských sítí vyvolaných touto stavbou. Protipovodňová stěna je řešena jako železobetonová...