Menu
 
Zpravodaj
 
Zpravodaj Subterra, červen 2014
Zpravodaj Subterra, červen 2014
Aktuality
 
21.7.2014
Českou dopravní stavbou roku 2013 je i trať mezi Voticemi a Benešovem

Video reportáž z udílení cen Česká dopravní stavba roku 2013 můžete shlédnout na Y...

21.7.2014
Nová základní škola v Dobřichovicích je zkolaudována

S novým školním rokem bude v Dobřichovicích otevřena nová základní škola. Přibližně za rok a půl ji postavila divize 2. Škola rozšíří kapacitu pro žáky z Dobřichovic a spádového okolí o sedm tříd. Objekt školy je přistavěn ke stávající škole...

Naše stavby
Cyklostezka  č. 2950107 (trasa A 25) v tunelu pod Vítkovem, Praha

Cyklostezka č. 2950107 (trasa A 25) v tunelu pod Vítkovem, Praha

Jedná se o provedení sanace původního žižkovského železničního tunelu. Sanace spočívala v odstranění nánosů z klenby, v zabránění průniku podzemních vod, obnovu...

 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

 

Cílem modernizace bylo zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h a zkapacitnění tratě. Toho bylo dosaženo zdvojkoleněním tratě a dalšími úpravami. Celkem...

Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Stavební práce vedoucí k znovu obnovení vysoké pece č. 1 v objektu Národní kulturní památky "Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren" pro účely vybudování...
Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice NDS – 10, Stráž pod Ralskem

Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice NDS – 10, Stráž pod Ralskem

Stavba je součástí komplexu pro zajištění likvidace následků chemické těžby uranu na ložisku ve Stráži pod Ralskem. Projekt zahrnuje výstavbu objektu na zpracování...