Menu
 
Zpravodaj
 
Zpravodaj Subterra, říjen 2014
Zpravodaj Subterra, říjen 2014
Aktuality
 
1.10.2014
Svatá Barbora střeží ražbu průzkumné štoly v úseku Radlické radiály

Slavnostním osazením sošky svaté Barbory v pondělí 29. září oficiálně začala ražba průzkumné štoly budoucí Radlické radiály JZM – Smíchov. Tradičního aktu se vedle zástupců společnosti Subterra, která je generálním dodavatelem...

30.9.2014
Hlasujte pro stavbu roku 2014!
Do finále prestižní soutěže Stavba roku se dostalo celkem 15 tuzemských projektů, které byly uvedeny do provozu nebo zkolaudovány nejpozději v květnu roku 2014. Nominaci na titul získala také stavba Světa techniky v Ostravě, kterou postavila...
Naše stavby
Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Předmětem projektu je přestavba historického dvoukolejného tunelu Alter Kaiser-Wilhelm na jednokolejný, který splní současné požadavky na technický stav a bezpečnost...

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Účelem modernizace zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h a zkapacitnění dopravy. Toto bude dosaženo zdvojkolejněním celého úseku spolu s napřímením tratě v...
Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Stavební práce vedoucí k znovu obnovení vysoké pece č. 1 v objektu Národní kulturní památky "Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren" pro účely vybudování...
Sanace horninového výchozu Klárov

Sanace horninového výchozu Klárov

Předmětem realizovaných prací byly sanační práce a statické zabezpečení horninového výchozu při ul. U Bruských kasáren, resp. Chotkova, v katastrálním území Hradčany....