Menu
 
Zpravodaj
 
Zpravodaj Subterra, duben 2016
Zpravodaj Subterra, duben 2016
Aktuality
 
27.4.2016
Moderní instalace ve skanzenu Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi tvoří 14 tradičních objektů z různých oblastí Čech. V současnosti prochází areál stavebními úpravami, na nichž se podílí také Subterra.

Hlavní součástí zakázky je...

13.4.2016
Rekonstrukce Teplického tunelu dokončena

Závěrem března završila Subterra obnovu východočeské regionální trati Trutnov – Teplice nad Metují. Zakázku zajišťovala divize 3, jež v první etapě odstranila propady rychlosti ve dvou úsecích a...

Naše stavby
Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Předmětem projektu je přestavba historického dvoukolejného tunelu Alter Kaiser-Wilhelm na jednokolejný, který splní současné požadavky na technický stav a bezpečnost...

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Účelem modernizace zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h a zkapacitnění dopravy. Toto bude dosaženo zdvojkolejněním celého úseku spolu s napřímením tratě v...
Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Science and Technology Centrum bude v konečné podobě spolu s VI. energetickou ústřednou a novým energocentrem představovat popularizačně-vzdělávací areál Dolní oblasti...

Systém pro provozní informace II

Systém pro provozní informace II

Předmětem zakázky byla kompletní dodávka systému pro provozní informace na dálnici D1, D2 a D5 (celkem 30 ks informačních portálů) a veškeré práce a služby s tím...