Aktuality

Fotogalerie

výstavba červen-prorážka
2009

 

Jablunkovský tunel proražen

Jablunkovský tunel proražen

12. června 2009
Včera došlo za účasti realizačních firem stavby Optimalizace traťového úseku státní hranice SR–Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší k proražení 612 metrů dlouhého tunelu, který se na trase nachází. Práce na tunelu spočívaly v jeho rekonstrukci, přesněji přestrojení stávajícího jednokolejného tunelu č. 2 na tunel ražený dvoukolejný. “Přestrojení se provádělo pomocí nové rakouské tunelovací metody (NRTM) na plný profil, avšak vzhledem ke špatným geologickým podmínkám (prakticky celá tunelová trouba se nachází v paleogenním podloží tvořeném převážně jílovci se sporadickými vrstvami prachovců a ojedinělými proplástky pískovců), současně s provizorní protiklenbou. Tento postup zajišťoval stabilní dodržení povolených konvergencí. Postup byl trvale zajišťován pomocí skalního bagru za použití sbíjecích kladiv k rozbití klenby starého tunelu i vlastní čelby, bez použití trhacích prací, “ upřesňuje dokončené práce Petr Středula z divize 1 společnosti Subterra, která přestrojení prováděla.
Do projektu přestavby tunlu bylo zapracováno na základě vyjádření Hasičského záchranného sboru (HZS) Moravskoslezského kraje vybudování únikové štoly celkové délky 273 metrů. Úniková štola je vedena od jižního portálu nepoužívaným jednokolejným tunelem délky 257 metrů, a pak 16 metrů dlouhou propojkou do nového dvoukolejného tunelu.