Výstavba budovy CEMMTECH v Ústí nad Labem

09/2020–09/2021

Investor:
VW WACHAL a.s./I S T A R spol. s.r.o.
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel:
Subterra a.s.

Nové Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) je dostavbou starší budovy Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Čtyřpodlažní objekt obsahuje posluchárnu i další učebny vybavené audiotechnikou a zejména laboratoře nabízející různé stroje a přístroje – například mostový a sloupový jeřáb, tavicí pece, trhačky, soustruhy, svářecí 3D automat apod. Pro stavbu jsme dodávali kompletní vzduchotechniku. Laboratoře produkující teplo a zplodiny vyžadovaly nadstandardní provedení ventilace, výukové prostory zároveň klady požadavky na její nízkou hlučnost.

Nové Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) je dostavbou starší budovy Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Čtyřpodlažní objekt obsahuje posluchárnu i další učebny vybavené audiotechnikou a zejména laboratoře nabízející různé stroje a přístroje – například mostový a sloupový jeřáb, tavicí pece, trhačky, soustruhy, svářecí 3D automat apod. Pro stavbu jsme dodávali kompletní vzduchotechniku. Laboratoře produkující teplo a zplodiny vyžadovaly nadstandardní provedení ventilace, výukové prostory zároveň klady požadavky na její nízkou hlučnost.