Referenční stavby

Rekonstrukce neutralizační a dekontaminační stanice NDS-6, Stráž pod Ralskem - technologie

Investor:Společnost „DIAMO NDS6“
Projektant:Královopolská RIA, a.s.
Dozor:Společnost „DIAMO NDS6“
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:10. května 2017 - 31. srpna 2018
Rekonstrukce neutralizační a dekontaminační stanice NDS-6, Stráž pod Ralskem - technologie

V oblasti bývalých uranových dolů ve Stráži pod Ralskem je vybudován komplex unikátních sanačních technologií, které zajišťují odstranění kontaminantů z vyčerpaných roztoků. Tento komplex tvoří tři principálně odlišné způsoby odstraňování kontaminantů. Jedná se o likvidaci důsledků chemické těžby uranu v této oblasti.

Jedná se o technologie:

- využívající záchytu sloučenin uranu na iontoměničích (sorpce);

- tepelného zahušťování roztoků v odparkách s následnou krystalizací kamence (síranu amonno-hlinitého);

- neutralizační a dekontaminační stanice, v nichž je odstraňovaná kontaminace přepracována do podoby nerozpustných kalů, které jsou ukládány do odkaliště.

Čerpání zbytkových technologických roztoků z jednotlivých vrtů musí být nastaveno tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k šíření kontaminace v podzemí ve směru přirozeného proudění podzemních vod mimo stávající vrtnou síť a sanace bude probíhat optimálně. K řízení čerpání roztoků jsou využívány matematické modely, které zpracovávají výsledky monitoringu a určují jaký objem a v jaké oblasti se má čerpat, popřípadě vtláčet. Roztoky s nejnižší koncentrací kontaminantů jsou zpracovávány v neutralizačních a dekontaminačních stanicích. Jednou z nich je i rekonstruovaná NDS-6.

Subterra se na této stavbě podílí dodávkou dvou technologických provozních souborů – PS 03 - Sedimentace a PS 04 - Filtrace.