Podzemní stavby

Fotogalerie

Slavnostní svěcení sošky sv. Barbory na tunelu Bancarevo v Srbsku
2012

 

Výstavba dálnice E 80, Tunel Bancarevo, úsek Prosek–Crvena Reka, Srbsko

Investor:Koridori Srbije d.o.o.
Projektant:Institut za puteve a.d. - Beograd
Dozor:Joint Venture Eptisa Servicios de Ingenieria s.l.(Spain) / IRD Engineering (Italy) / Safege (France)
Dodavatel:S u b t e r r a a.s.
Doba realizace:15. března 2012 - 31. března 2017
 Výstavba dálnice E 80, Tunel Bancarevo, úsek Prosek–Crvena Reka, Srbsko

Výstavba tunelu na dálničním Koridoru č.10, na trase E80 mezi městy Niš a Dimitrovgrad v Srbsku. Každá z dvoupruhových tunelových trub má délku cca 700m. Trouby jsou navzájem propojeny třemi nouzovými propojkami. Součástí dodávky je i betonová vozovka v tunelu, požární vodovod, drenážní systém a kompletní technologické vystrojení.
Tunel se nachází v oblasti Suva Planina cca 25km na východ od města Niš, v horském prostředí v nadmořské výšce 500 m.n.m.
Horninový masív se skládá z pestré kombinace jílovců, prachovců a spraší, které jsou narušeny mnoha geologickými zlomy. Z toho vyplývá využití tunelových tříd 5, 5a a 7 s častým přídavným kotvením. Členění profilu se skládá ze tří částí - kalota, jádro a protiklenba, přístropí čelby je z důvodu častého vypadávání horniny nutno zajišťovat jehlovým deštníkem.
Primární obezdívka tl. 30cm / C30, vyztužená 3 vrstvami Kari sítí Q139.
Mezilehlá izolace LDPE t. 1,5mm.
Sekundární obezdívka t. 30cm / C35 opatřená na líci protipožárním nástřikem
 
Stěžejní částí projektu je vyhloubení portálových jam, které probíhá ve strmých svazích s obtížným přístupem. Dle původního projektu výkopy přesahují 200 000m3 avšak nejsou konečné. Vlivem změny v zastižené geologii je nutné vyhloubené jámy znovu zasypávat, kotvit kotvami 5-10m dlouhými (3000ks), povrch zpevňovat stříkaným betonem (2000m3) a poté znovu odtěžovat. Tato opatření budou mít výrazný dopad na cenu díla (navýšení cca o 30%) a prodloužení doby výstavby o 1 rok.