Bytové, občanské a průmyslové stavby

Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí

Investor:Hlavní město Praha
Projektant:TaK Architects s.r.o.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:30. září 2016 - 31. října 2017
Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí

Hlavním cílem rekonstrukce bylo vybudování nového prostoru společenského foyer-lobby v prostorách vnitřního dvora Divadla Na zábradlí, tedy dispoziční úprava divadelního atria včetně souvisejících stavebních a dispozičních zásahů navazujících prostor historického objektu. Další část rekonstrukce se vztahovala na vstupní prostory, na divadelní kavárnu včetně šatny a sociálního zázemí i na modernizaci samotných prostor divadla (tzn. divadelní sál). Zásadní součástí realizovaných stavebních úprav atria bylo jeho celkové zastřešení spolu s dodatečnou vestavbou patra (galerie), která rozšířila prostory v úrovni stávající pavlače. Zastřešením dvorany tedy nebylo vyřešeno pouze nezbytně nutné foyer a lobby divadelního sálu, ale došlo rovněž k vybudování nového chráněného vnitřního prostoru, využitelného pro široké spektrum společenských akcí. Vestavěná konstrukce galerie i konstrukce vlastního zastřešení jsou architektonicky záměrně odseparovány od základu historického domu s cílem jednoznačně odlišit „staré“ od „nového“.

Stavební práce probíhaly v náročných podmínkách nepřerušeného chodu administrativního a provozního zázemí Divadla Na zábradlí.