Bytové, občanské a průmyslové stavby

Ocenění

Zvláštní cena předsedy Senátu PČR v soutěži Stavba roku 2014

Zvláštní cena předsedy Senátu PČR v soutěži Stavba roku 2014

Cena veřejnosti - Stavba roku 2014

Cena veřejnosti - Stavba roku 2014

Cena Klubu Za starou Prahu

Cena Klubu Za starou Prahu

 

Fotogalerie

Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě
2014

Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě
2014

 

Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Investor:Dolní oblast VÍTKOVICE - zájmové sdružení právnických osob
Projektant:AP ATELIER - Ing. arch. Josef Pleskot
Dozor:Ing. Tomáš Jasek – projektový manager, VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Dodavatel:„Sdružení pro výstavbu budovy Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice“ (S u b t e r r a a.s. – vedoucí účastník sdružení, Metrostav a.s. – účastník sdružení, VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. – účastník sdružení)
Doba realizace:9. května 2012 - 28. února 2014
Novostavba budovy Světa techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Science and Technology Centrum bude v konečné podobě spolu s VI. energetickou ústřednou a novým energocentrem představovat popularizačně-vzdělávací areál Dolní oblasti Vítkovic - komplex označovaný jako „Svět techniky“, který zahrnuje i soubor staveb dolu Hlubina a soubor technologických staveb hutních zařízení. Celý areál ostravského Světa techniky je dnes v evropském měřítku unikátním historickým dokladem zachovaného původního technologického toku „uhlí-koks-železo“.

Záměrem je výstavba budovy pro vzdělávání, která obsahuje volné halové prostory pro umístění naučných tematických expozic. Trvalé expozice budou řazeny podle scénáře, jehož cílem bude zprostředkovat co nejdokonalejší a co nejkomplexnější naučný program pro žáky základních a středních škol i široké veřejnosti. Předpokládá se, že vznikne sedm trvalých expozic s tématy Země, Vesmír, Úžasný Svět techniky, Zahrada (stavba, voda, světlo, vzduch), Kdo jsem?, Jak funguje světlo?, Jak žijí zvířata?. Důležitou složkou náplně Science and Technology Centra bude i plocha pro pořádání dočasných tematických expozic, které budou střídány po třech měsících jako výstavy výměnné. Kromě konkrétních výstav je nutnou součástí vznikající budovy Science and Technology Centra i kinosál s 3D projekcí. Pro zajištění výuky v tomto centru jsou důležité i učebny, seminární místnosti, rovněž také přednáškový a divadelní sál.

Staveniště se nachází v zastavěné části ostravského průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v těsné blízkosti Národní kulturní památky industriálního dědictví „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, v sousedství VI. energetické ústředny či Plynojemu. Science and Technology Centrum je domem, který mnoho těží ze svého poslání i z urbanistických souvislostí svého okolí. Samotný architekt Josef Pleskot jej charakterizuje takto: „Spíše než seriózním vážným domem je rafinovaným smyslovým objektem, učební rekvizitou, optickou pomůckou, zapamatovatelným obřím ingotem, který leží jako memento u nohou majestátních vysokých pecí. Je objektem, který patří do prostředí Dolních Vítkovic, stává se jejich charakteristickým moderním symbolem.“ Vzniká zde rozložitá stavba posazená na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se zaobleným pravoúhlým rohem dokonale reflektující urbanistickou situaci místa. 125 m dlouhá a 13 m vysoká zrcadlová hlavní fasáda postavená vůči okolní zástavbě pod úhlem 45° odráží dvojí scenérii místa. Při pohybu od západu bude touto fasádou zrcadlena scenérie s VI. energetickou ústřednou, energocentrem, plynojemem a vysokými pecemi. Při pohledu od vysokých pecí bude fasádou zrcadlen budoucí industriální park situovaný západním směrem od budovy Science and Technology Centra. Takto pojatá fasáda se stane jednoduchou interaktivní stěnou, která bude působit smyslově velmi silně a umožní prolínání dvou světů.