Rekonstrukce železniční stanice Kuřim

01/2017–10/2018

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
SUDOP Brno, spol. s r.o.
Dodavatel:
Subterra a.s. a OHL ŽS, a.s.

Stavební úpravy železniční stanice Kuřim, která se nachází na trati Brno – Havlíčkův Brod, umožnily zvýšit traťovou rychlosti na 120 km/h, zlepšit jízdní komfort a také bezpečnost provozu. Úpravy zahrnovaly rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně obou zhlaví, odpojení vlečky TOS Kuřim a prodloužení koleje pro nákladní dopravu ve směru na Tišnov a také výměnu trakčního vedení i sdělovacího a zabezpečovací zařízení. Do projektu patřila rovněž výstavba dvou ostrovních nástupišť se zastřešením a sanace dalších objektů – tří mostů, podchodu a opěrných stěny. Výrazným přínosem rekonstrukce pro kuřimské obyvatele je realizace protihlukových stěn v celkové délce více téměř 1,7 kilometrů.

Stavba získala titul v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby.

Stavební úpravy železniční stanice Kuřim, která se nachází na trati Brno – Havlíčkův Brod, umožnily zvýšit traťovou rychlosti na 120 km/h, zlepšit jízdní komfort a také bezpečnost provozu. Úpravy zahrnovaly rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně obou zhlaví, odpojení vlečky TOS Kuřim a prodloužení koleje pro nákladní dopravu ve směru na Tišnov a také výměnu trakčního vedení i sdělovacího a zabezpečovací zařízení. Do projektu patřila rovněž výstavba dvou ostrovních nástupišť se zastřešením a sanace dalších objektů – tří mostů, podchodu a opěrných stěny. Výrazným přínosem rekonstrukce pro kuřimské obyvatele je realizace protihlukových stěn v celkové délce více téměř 1,7 kilometrů.

Stavba získala titul v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby.