Modernizace železniční trati Nemanice I – Ševětín

06/2018–07/2020

Investor:
Správa železnic, s.o.
Projektant:
SUDOP Praha, a.s.
Dodavatel:
Elektrizace železnic Praha a.s., AŽD Praha s.r.o. a Subterra a.s.

V rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru jsme se podíleli na úpravách čtyřkilometrového úseku Ševětín–Dynín, který se nachází poblíž Českých Budějovic a vede souběžně s dálnicí D3. Projekt zvyšující traťovou rychlost na 160 km/h zahrnuje úpravy železničního spodku a svršku včetně geometrické polohy hlavních kolejích, rekonstrukci drážních objektů a také změny v uspořádání stanic a zastávek. V Dyníně byla vybudována nástupiště na jižním zhlaví, čím se celá stanice přiblížila obci. Nástupiště zastávky Neplachov se nyní nachází na násypovém tělese a je přístupné podchodem pod dálnicí. Součástí stavby bylo rovněž osazení ocelového mostu, jehož nosník má délku více než 13 metrů.

V rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru jsme se podíleli na úpravách čtyřkilometrového úseku Ševětín–Dynín, který se nachází poblíž Českých Budějovic a vede souběžně s dálnicí D3. Projekt zvyšující traťovou rychlost na 160 km/h zahrnuje úpravy železničního spodku a svršku včetně geometrické polohy hlavních kolejích, rekonstrukci drážních objektů a také změny v uspořádání stanic a zastávek. V Dyníně byla vybudována nástupiště na jižním zhlaví, čím se celá stanice přiblížila obci. Nástupiště zastávky Neplachov se nyní nachází na násypovém tělese a je přístupné podchodem pod dálnicí. Součástí stavby bylo rovněž osazení ocelového mostu, jehož nosník má délku více než 13 metrů.