Dopravní stavby

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Projektant:"Sdružení Český Těšín – Dětmarovic“ – MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (správce), SUDOP Brno, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s.
Dozor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dodavatel:"Společnost ČET-DĚT“ - Subterra a.s. (správce), OHL ŽS a.s., EUROVIA CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o.
Doba realizace:7. srpna 2017 - 7. dubna 2020
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Stavba je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky (Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR). Účelem stavby je zajištění prostorové průchodnosti (ložná míra UIC GC) a traťové třídy o zatížení D4 UIC (nápravový tlak 22,5 t) a zajištění rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy s umožněním nasazení vozidel s naklápěcí technikou.

Základním předmětem stavby je optimalizace hlavních a předjízdných kolejí, tzn. rekonstrukce železničního svršku a spodku, a to v celém úseku stavby. Směrové a výškové poměry jsou základními faktory, které limitovaly rychlostní návrh. Převážná část nově optimalizované tratě je vedena v trase stávajícího drážního tělesa. Celková délka kolejí je 33,829 km. V rámci stavby budou dotčeny dva úrovňové přejezdy v km 321,069 a v km 285,003. Dále bude provedena rekonstrukce nástupišť v zastávce Chotěbuz, v žst. Louky nad Olší, v žst. Karviná a v žst. Dětmarovice (pouze 1. nástupiště), bude vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení a bude provedena celková rekonstrukce trakčního vedení. Důležitou částí stavby je i úplná či částečná rekonstrukce vybraných mostní objektů a propustků. Z mostů a umělých staveb evidovaných a situovaných v řešeném úseku je do stavby zařazeno celkem 31 stavebních objektů. Mezi nejvýznamnější mostní inženýrské objekty této stavby je možno zařadit komplexní rekonstrukci podchodu v zastávce Chotěbuz, novostavbu podchodu v žst. Louky nad Olší, komplexní rekonstrukci podchodu v žst. Karviná a rekonstrukci stávajícího ocelového železničního mostu přes řeku Olši. V Neposlední řadě budou vybudovány i protihlukové stěny.