Organizační složka Slovensko

Organizační složka Slovensko


Ing. Martin Plíva - vedoucí organizační složky
e-mail: mpliva@subterra.cz


ekonom - Ing. Dušana Zuggová
e-mail: dzuggova@subterra.cz

Tel.: +420 244 062  997 

Obchodní jméno: Subterra a.s. - organizačná zložka Slovenská republika
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika