Fakturační údaje

S u b t e r r a   a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00  Praha 8 - Libeň
IČ: 453 09 612
DIČ: CZ453 09 612
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č.ú.: 4001-0816021103/0300
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg. B/1383