Certifikace, ověření a normy

Společnost Subterra a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu pro následující systémy

  • Systém managementu kvality (QMS), dle požadavků řady norem ČSN EN ISO 9001:2016. První certifikace červenec 1998.
  • Systém environmentálního managementu (EMS), dle požadavků ČSN EN ISO 14001: 2016. První certifikace září 2003.
  • Systém řízení organizace a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit( EMAS ). První certifikace květen 2006.
  • Systém managementu  BOZP (SMS), dle požadavků ČSN OHSAS 18001 : 2008. První certifikace prosinec 2004.
  • Systém managementu bezpečnosti informací ( ISMS ), dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. První certifikace září 2010.
  • Systém společenské zodpovědnosti, dle požadavků mezinárodní normy SA 8000. Systém zaveden v roce 2011.