Referenční stavby

Rekultivace lomu Most-Severozápadní svahy

Investor:Ministerstvo financí
Projektant:MV projekt spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení firem Subterra a.s, Stanislav Slavíček – Rekultivace - vedoucí účastník, Krušnohorské lesy, a.s. a Stavby silnic a železnic, a.s. jako „Sdružení Most – SZ svahy“
Doba realizace:12. května 2008 - 31. prosince 2015
Rekultivace lomu Most-Severozápadní svahy

 

Předmětem této zakázky je provedení rekultivace v lokalitě zbytkové jámy lomu Most, zahrnující např. biologickou a technickou rekultivaci, vybudování příjezdové a obslužné komunikace, zatravnění rozlohy 32,24 ha, vysazování stromů na ploše 27,6 ha, zemědělské a lesnické služby, hloubení příkopů, terénní úpravy a budování hospodárnic