Referenční stavby

Ocenění

Diplom za nominaci

Diplom za nominaci

 

Videogalerie

Záběry z průběhu stavby, dokončené tunely

 

Silniční tunely VMO Pražská radiála v Brně

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno zastoupené Brněnské komunikace a.s.
Projektant:tunelová část: Amberg Engineering, a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. července 1995 - 1. dubna 1998
Silniční tunely VMO Pražská radiála v Brně

 

Projekt zahrnoval výstavbu dvou dvouproudých silničních tunelů délek 512m a 497m, které byly v délce cca 300m ražené. Byla použita Nová rakouská tunelovací metoda s použitím trhacích prací, betonáž za bednící formu, mezilehlá foliová izolace.