Referenční stavby

Rekonstrukce a přístavba chirurgických oborů

Investor:Okresní nemocnice Nové Město na Moravě
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. listopadu 1996 - 1. října 1999
Rekonstrukce a přístavba chirurgických oborů

Umístění: Nové Město na Moravě

Výstavba nových objektů: - operační sály
- objekt o 5 podlažích
- trafostanice

Rekonstrukce a přístavba stávajících objektů:
- rekonstrukce a přístavba chirurgie - podzemí
- transfúzní stanice
- rekonstrukce objektu o 2 podlažích
- přístavba objektu o 4 podlažích
- podzemní koridor spojující objektu neurologie a chirurgie (částečně hloubený a částečně ražený)
- přístavba objektu neurologie
- přístavba strojovny mediálních plynů o 2 podlažích

Výstavba souvisejících objektů:
- demolice
- kanalizace, přípojky kanalizace
- opěrné zdi
- chodníky
- komunikace v areálu nemocnice
- terénní úpravy

Celkový počet objektů: 19