Referenční stavby

Rekonstrukce ČOV Žďár nad Sázavou

Investor:svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou zastoupený Vodárenská a.s., Brno
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. dubna 1996 - 1. června 1999
Rekonstrukce ČOV Žďár nad Sázavou

Kapacita ČOV je 34.500 ekvivalentních obyvatel. Byly zrekonstruovány hlavní objekty administrativní, technologické a komunikace včetně zpevněných ploch.  Dále byly vystavěny nádrže o velikostech 34x22x6m, Ø 22m a hl. 6,5m, Ø 12m a hl. 8m a také objekty pro aktivaci a hrubé přečištění.