Referenční stavby

Výstavba administrativních budov Mechanica - TZB

Investor:Mechanica, s.r.o.
Projektant:Obermeyer Helika, a.s.
Dozor:K4, a.s.
Dodavatel:Sdružení Subterra a.s. a HTK, a.s.
Doba realizace:24. října 2016 - 30. listopadu 2017
Výstavba administrativních budov Mechanica - TZB

Komplex budov s názvem Mechanica se skládá ze 3 objektů. Ve dvou případech se jedná o novostavby – budovy Mechanica 1 a Mechanica 2 – v jednom případě jde o původní objekt, který prošel kompletní rekonstrukcí, při které byly zachovány všechny důležité architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu – budova Walter.

Budovy nabízí nejvyšší možný standard daný typem použitých materiálů, kvalitou zpracování veškerých interiérových prvků a využitím nejefektivnějších technologií s dopadem na úspornost a ekologičnost provozu. Mechanica získala zelenou předcertifikaci ve stupni LEED Gold. Celková pronajímatelná plocha je 31 642 m2. V podzemních podlažích, která propojují všechny objekty je celkem 568 parkovacích stání.

Subterra a.s. ve sdružení s HTK, a.s. Hradec Králové byla generálním dodavatelem mechanické části TZB (topení, chlazení, vzduchotechnika a zdravotně-technické instalace a stabilní hasicí zařízení). Pro ilustraci uvádíme celkovou potřebu tepla (2,4 MW) a celkovou potřebu chladu (2,7 MW).

Zajímavostí tohoto polyfunkčního komplexu budov je to, že se nejedná jen o obchodní a administrativní budovy, ale je zde i moderní medicinské centrum, jehož součástí jsou operační sály a ordinace na míru.